Nettó 150.000 forintos vásárlás esetén a szállítás magyarország területén belül ingyenes.

Amennyiben a rendelés értéke nem éri el a nettó 150.000 forintot, a szállítási költségek az alábbiak szerint módosulnak.

A szállítási költség a termék súlya, mérete és a fizetési mód alapján kerül meghatározásra. A szállítási költséget a rendszer automatikusan számolja, miután Ön kiválasztotta a fizetési és szállítási módot.

A nagy térfogatú (tekercses áru; térkitöltő chips) termékekre darabonként túlméretes felár kerül felszámolásra a szállítási díjon felül.

Túlméretes felár nettó 1000 Ft/db (nagy tekercs), 750 Ft/db (kis tekercs)

A. verzió, amennyiben a megrendelt áru súlya 40kg alatti, GLS csomagküldő szolgálat szállítja a csomagot. 
            

A. verzió
 0-5 Kg nettó 1500 Ft.
 5.1-20 Kg nettó 2000 Ft.
 20.1-40 Kg nettó 2800 Ft.
   

Utánvét díja GLS csomagküldés esetén

Díj  nettó 300 Ft.

B. verzió

Ha az áru / áruk súlya meghaladja a 40 Kg.-ot

Budapesten belül nettó 6800 Ft.
Budapesten Kívül nettó 13.500 Ft.

A feltüntetett szállítási költségek kizárólag magyarország területén belül érvényesek. 

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)

a www.remenyi.hu weboldal használatáról
2017. 05. 16.

1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy Cégünket tiszteli meg bizalmával a vásárlása során.
A www.remenyi.hu honlapot a Reményi Csomagolástechnika Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelői Kft. üzemelteti.
A remenyi.hu internetes oldalon feltüntetett termékek az alábbi két módon vásárolhatóak meg:

1. A remenyi.hu internetes portálon üzemelő webáruházban (online) Vásárlási Feltételek szerint.

2. Kis-, és Nagykereskedelmi forgalomban a Reményi Csomagolástechnika Kft. üzlethelyiségeiben.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy amennyiben az általunk üzemeltetett weboldalon keresztül rendelnek tőlünk terméket, úgy a két fél között létrejött szerződés tartalmát– a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és Reményi Csomagolástechnika Kft.-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók, valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a remenyi.hu oldal használatával, az oldalon található termékekkel, a vásárlás folyamatával esetlegesen kérdése/problémája merülne fel, kérjük keresse fel munkatársainkat az oldalon található elérhetőségek valamelyikén.

2. Szolgáltató adatai

                       
Szolgáltató
Név: Reményi Csomagolástechnika Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelői Kft.
Székhely: 2133 Sződliget, Mátyás király u. 17.
Levelezési cím: 1583 Budapest (148) Pf. 95.
Üzlet, átvételi pont címe:  1173. Budapest Régivám köz 6.
Cégjegyzékszám:   13-09-082175
Adószám:  10517923-2-13
Képviselő:  Reményi Antal
Telefonszám: +36 1 459-5080, +36 1 459-5081 
E-mail:  info@remenyi.hu 
Honlap:  www.remenyi.hu
HUF bankszámlaszám:  11786001-20015783-00000000
EUR bankszámlaszám: 11763866-00386889-00000000


Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

3.1. Az ÁSZF elfogadása

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A www.remenyi.hu honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

3.2. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar.

3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát állít ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.

3.4 Árak

Honlapunkon az elsődlegesen feltüntetett ár a fogyasztói bruttó ár, mely a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazza. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.

4 Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

4.1. Garanciális ügyek

Garanciális termékek esetén az Eladó az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében köteles a terméket megvizsgálni, és a Vevő panasza esetén jegyzőkönyvet felvenni.

4.2. Panaszügyintézés

A vevő az általa vásárolt termékkel vagy az Eladó tevékenységével, viselkedésével, esetleg szakmai hozzáértésével kapcsolatos észrevételeit javasoljuk, hogy a minoseg@remenyi.hu e-mail címen, vagy központunkban (1173 Budapest, Régivám köz 6.) terjessze elő. Amennyiben a vásárolt termékre érkező panasz egyértelműen azonosítható, az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

4.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi lehetőségek állnak a fogyasztó számára:
  • Panaszkönyvbe való reklamáció rögzítése: A panaszkönyv -más néven vásárlók könyve -az Eladó üzleteiben található. A panaszkönyvbe feltüntetett bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban választ ad.
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó úgy tapasztalja, hogy fogyasztói jogait megsértették, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békéltető testületnél történő reklamáció esetén: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell
   1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
    b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
    c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
    d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
    e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
    f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
    g) a testület döntésére irányuló indítványt,
    h) a fogyasztó aláírását.


   A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:  http://www.bekeltetes.hu A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

5. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.

6. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Reményi Csomagolástechnika Kft. írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével engedélyezett.

7. Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

8. Tájékoztató a honlap használatáról

8.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

8.2. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

9. A megrendelés menete

A honlap használatához nem azonban a vásárláshoz Önnek be kell regisztrálnia. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.  A webáruház használati útmutatóját erre a linkre kattintva érheti el: www.remenyi.hu/webaruhaz-hasznalati-utmutato

10. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). A „Megrendelem” gomb megnyomása után a megrendelést megtettnek kell tekinteni, és– az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása után - fizetési kötelezettséget von maga után.

11. A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása folyamatosan és két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automatikus visszaigazolást fog kapni a rendszertől, majd az Eladó munkatársa igazolja vissza a megrendelést, amely tartalmazni fogja a várható szállítási határidőt. Amennyiben a megrendelés az adott napon 12 óra után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

11.1. Automata visszaigazoló e-mail

Ön a megrendelését követő 10 percen belül egy automatikus visszaigazoló e-mail értesítést kap az Ön által megadott e-mail címre. Az automatikus e-mail csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön rendelésének visszaigazolására. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

12. A fizetés módja, feltételei

12.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége

A megrendelés összesítője minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát vagy a szállítólevelet a csomag tartalmazza.

12.2. Fizetési módok

12.2.1. Utánvét

Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék futár általi kézbesítése során, az áru átvételével egyidejűleg, személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét és a szállítási díjat.

12.2.2. Készpénzes vagy bakkártyás fizetés üzletünkben Önnek lehetősége van szaküzleteinkben a készpénzes illetve a bankkártyás vásárlásra is.

12.2.3. Előre utalás

Emailben egy előlegbekérő számlát küldünk, amelynek alapján az átutalás megtörténhet. A vételár számlánkra való beérkezését követően a megrendelt áru telephelyünkön átvehető. Amennyiben a megrendelésben kiszállítás szerepel, abban az esetben az összeg beérkezte után 2-4 munkanapon belül szállítjuk ki a megrendelt termékeket, amennyiben raktárkészletünkön elérhető. A csomaggal szállítólevelet küldünk, és az eredeti számlát postai úton feladjuk.

12.2.4. Online bankkártyás fizetés

Megrendelése véglegesítésekor a rendszer automatikusan átirányítja az OTP Bank fizetési oldalára a tranzakció végrehajtása érdekében.

A honlapon lehetőség van a Simple Pay rendszerén keresztül online bankkártyás fizetésre MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron bankkártyákkal.

E fizetési mód díjmentes, bővebben IDE KATTINTVA tájékozódhat róla.

A Simple Pay online bankkártyás fizetést választva a Megrendelő elfogadja, hogy a Reményi Csomagolástechnika Kft. (2133 Sződliget, Mátyás király u. 17)  által a www.remenyi.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em. ,Adószám: 24386106-2-44), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: 

webes rendelés azonosító
rendelés dátuma
rendelési tételek (név, cikkszám,ár mennyiség, áfa)
szállítási költség
devizanem
kedvezmény összege
nyelv

keresztnév
vezetéknév
email
telefonszám
számlázási név
adószám
számlázási irsz
számlázási város
számlázási utca
számlázási megye
számlázási ország

szállítási név
szállítási irsz
szállítási város
szállítási utca
szállítási megye
szállítási ország

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

13. A megrendelt termék átvétele

A remenyi.hu weboldalon a Vevő választja ki a termék átvételének ill. kiszállításának módját. A termék kiszállításának költsége a Szállítási feltételek menüpontban tekinthető meg. Az Eladó telephelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli. A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.

14. Számla

Társaságunk az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott PDF formátumú számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címre. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja.

A kiállított elektronikus számlát a 1st bussinespost Kft.  látja el időbélyegzővel és digitális aláírással, Társaságunk megbízásából. A kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni és/vagy fizetési mód nem készpénzes, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus Számlát kap a rendeléséről.

Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották és a szaküzletben fizetik ki a vételárat, a kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott számlát az eladótól

15. Felelősségkorlátozás

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért. Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége. Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért: Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást. A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése vagy megsemmisülése. Bármely szoftver nem megfelelő működése. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a www.remenyi.hu portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

16. Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

További kérdések felmerülése esetén keressen bennünket bármely hétköznap 08-16.00 között az alábbi elérhetőségeink valamelyikén vagy az Önhöz legközelebb eső kirendeltségünkön!

Budapest, központi iroda, Ügyfélszolgálat

Tel.: 06-1/459-5080

E-mail: ajanlat@remenyi.hu


Pénzügy

Tel.: 06-1/459-5085

E-mail: szamlazas@remenyi.hu


Budapest szaküzlet

Tel.: 06-1/323-0831

E-mail: bolt@remenyi.hu


Megrendelés

Tel.: 06-1/459-5084

E-mail: megrendeles@remenyi.hu


Budapest, raktárbázis

Tel.: 06-20/214-9638

E-mail: raktar@remenyi.hu, megrendeles@remenyi.hu


Szervíz

Tel.: 06-20/214-6443

E-mail: service@remenyi.hu
Kattintson ide, és ismerje meg vidéki telephelyeink elérhetőségeit!